Credit Bureau Companies Credit Repair

در آمریکا سه مؤسسه اصلی‌، مسئول ثبت و به‌ روز رسانی سابقه اعتباری اشخاص هستند که به آنها اصطلاحاً مؤسسه ثبت اعتبار یا کردیت بیرو گفته می‌شود.

با مراجعه به وبسایت هر کدام از این مؤسسات (بیروها) می‌توانید از امتیاز اعتباری خود به صورت آنلاین مطلع شوید. اکثر مؤسسات مالی‌ از جمله بانک‌ها و شرکت‌های کردیت کارت یا حتی شرکت‌های آب، برق، گاز، تلفن و اینترنت نیز میزان بدهی و نحوه پرداخت قبض‌هایتان را به طور ماهیانه به این سه مؤسسه گزارش می‌کنند.

از آنجا که فرمول محاسبه ی امتیاز اعتباری بسیار پیچیده بوده و در اختیار همگان قرار ندارد، آگاهی‌ بسیاری از افراد در این زمینه، پایین بوده و نظریات و توصیه‌های فراوانی پیرامون این مطلب از آن‌ها شنیده می‌شود که متأسفانه بسیاری از آن‌ها غلط است.

جهت اطلاعات بیشتر با شماره های 4575-610-800 یا 2100-237-818 تماس حاصل فرمایید.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *